Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2068-2964
Pierwsze wydanie
30 May 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 6 (2014): Zeszyt 1 (November 2014)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2068-2964
Pierwsze wydanie
30 May 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo