Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2083-8298
ISSN
1732-4254
Pierwsze wydanie
22 Dec 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 12 (2009): Zeszyt 12 (December 2009)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2083-8298
ISSN
1732-4254
Pierwsze wydanie
22 Dec 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo