Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2083-8298
Pierwsze wydanie
22 Dec 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 53 (2021): Zeszyt 53 (September 2021)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2083-8298
Pierwsze wydanie
22 Dec 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo