Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2300-6676
Pierwsze wydanie
30 May 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 29 (2016): Zeszyt 1 (April 2016)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2300-6676
Pierwsze wydanie
30 May 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo