Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2182-2875
Pierwsze wydanie
16 Apr 2017
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 11 (2019): Zeszyt 55 (December 2019)
Special Zeszyt: Chalmers on Virtual Reality

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2182-2875
Pierwsze wydanie
16 Apr 2017
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów

You can read the target article (Chalmers 2017, “The Virtual and the Real”) under discussion in this Special Issue here: https://doi.org/10.1515/disp-2017-0009

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo