Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2453-7829
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 6 (2016): Zeszyt 3-4 (December 2016)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2453-7829
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo