Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2049-7156
Pierwsze wydanie
15 Mar 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 2 (2015): Zeszyt 2 (April 2015)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2049-7156
Pierwsze wydanie
15 Mar 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo