Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1803-8417
Pierwsze wydanie
24 Feb 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 8 (2016): Zeszyt 2 (June 2016)
Special issue title: Sustainability of Rural Areas in Practice, Special editors: doc. Ing. Dr. Milada Šťastná, doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1803-8417
Pierwsze wydanie
24 Feb 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów

Research articles

Research notes

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo