Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1338-7014
Pierwsze wydanie
16 Apr 2017
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 49 (2022): Zeszyt 1 (January 2022)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1338-7014
Pierwsze wydanie
16 Apr 2017
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo