Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1802-1115
Pierwsze wydanie
26 Jun 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 12 (2018): Zeszyt 1 (June 2018)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1802-1115
Pierwsze wydanie
26 Jun 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów

EDITORIAL

ORIGINAL PAPER

0 Artykułów

EDITORIAL

ORIGINAL PAPER

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo