Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1854-9829
Pierwsze wydanie
10 Jul 2007
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 13 (2014): Zeszyt 1 (June 2014)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1854-9829
Pierwsze wydanie
10 Jul 2007
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo