Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1899-7562
ISSN
1640-5544
Pierwsze wydanie
13 Jan 2009
Częstotliwość wydawania
5 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 24 (2010): Zeszyt 2010 (June 2010)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1899-7562
ISSN
1640-5544
Pierwsze wydanie
13 Jan 2009
Częstotliwość wydawania
5 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo