Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1899-7562
ISSN
1640-5544
Pierwsze wydanie
13 Jan 2009
Częstotliwość wydawania
5 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 30 (2011): Zeszyt 2011 (December 2011)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1899-7562
ISSN
1640-5544
Pierwsze wydanie
13 Jan 2009
Częstotliwość wydawania
5 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo