Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2520-1786
Pierwsze wydanie
30 Apr 2019
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 12 (2021): Zeszyt 1 (January 2021)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2520-1786
Pierwsze wydanie
30 Apr 2019
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo