Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2284-7197
ISSN
2247-3769
Pierwsze wydanie
30 Jun 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 7 (2017): Zeszyt 1 (May 2017)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2284-7197
ISSN
2247-3769
Pierwsze wydanie
30 Jun 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo