Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2449-6499
Pierwsze wydanie
30 Dec 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 9 (2019): Zeszyt 2 (April 2019)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2449-6499
Pierwsze wydanie
30 Dec 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo