Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2543-683X
Pierwsze wydanie
30 Mar 2017
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 6 (2021): Zeszyt 2 (April 2021)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2543-683X
Pierwsze wydanie
30 Mar 2017
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo