Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1338-4333
ISSN
0042-790X
Pierwsze wydanie
28 Mar 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 62 (2014): Zeszyt 1 (March 2014)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1338-4333
ISSN
0042-790X
Pierwsze wydanie
28 Mar 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo