Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1691-5534
Pierwsze wydanie
04 May 2009
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 16 (2014): Zeszyt 1 (June 2014)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1691-5534
Pierwsze wydanie
04 May 2009
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo