Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 23 (2017): Zeszyt 2 (June 2017)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów

Research Papers

Book reviews

0 Artykułów

Research Papers

Book reviews

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo