Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2199-6202
Pierwsze wydanie
30 Jul 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 27 (2019): Zeszyt 4 (December 2019)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2199-6202
Pierwsze wydanie
30 Jul 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo