Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2545-2819
Pierwsze wydanie
30 Sep 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 62 (2020): Zeszyt 1 (June 2020)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2545-2819
Pierwsze wydanie
30 Sep 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo