Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2392-6139
Pierwsze wydanie
01 Dec 2017
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 20 (2018): Zeszyt 1 (December 2018)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2392-6139
Pierwsze wydanie
01 Dec 2017
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo