Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1801-3422
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 17 (2021): Zeszyt 4 (December 2021)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1801-3422
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo