Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2299-0984
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 2016 (2016): Zeszyt 1 (January 2016)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2299-0984
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo