Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1581-3207
Pierwsze wydanie
30 Apr 2007
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 49 (2015): Zeszyt 2 (June 2015)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1581-3207
Pierwsze wydanie
30 Apr 2007
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo