Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1854-7400
Pierwsze wydanie
30 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 67 (2020): Zeszyt 1 (March 2020)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1854-7400
Pierwsze wydanie
30 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów

Original scientific paper

0 Artykułów

Original scientific paper

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo