Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2199-6059
Pierwsze wydanie
08 Aug 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 42 (2015): Zeszyt 1 (September 2015)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2199-6059
Pierwsze wydanie
08 Aug 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo