Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2335-2027
Pierwsze wydanie
01 Jan 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 13 (2018): Zeszyt 1 (November 2018)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2335-2027
Pierwsze wydanie
01 Jan 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo