Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1407-6179
Pierwsze wydanie
20 Mar 2000
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 20 (2019): Zeszyt 2 (April 2019)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1407-6179
Pierwsze wydanie
20 Mar 2000
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo