Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1339-309X
ISSN
1335-3632
Pierwsze wydanie
07 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
6 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 61 (2010): Zeszyt 6 (November 2010)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1339-309X
ISSN
1335-3632
Pierwsze wydanie
07 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
6 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo