Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1339-309X
ISSN
1335-3632
Pierwsze wydanie
07 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
6 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 62 (2011): Zeszyt 5 (September 2011)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1339-309X
ISSN
1335-3632
Pierwsze wydanie
07 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
6 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo