Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1339-309X
ISSN
1335-3632
Pierwsze wydanie
07 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
6 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 63 (2012): Zeszyt 3 (May 2012)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1339-309X
ISSN
1335-3632
Pierwsze wydanie
07 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
6 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo