Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2616-1923
Pierwsze wydanie
30 Apr 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 3 (2020): Zeszyt 2 (December 2020)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2616-1923
Pierwsze wydanie
30 Apr 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo