1. bookVolume 24 (2020): Issue 1 (March 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Analysis of the Vacuum-Steam Defrosting Process of Plums Pre-Treated with Dehydrofreezing

Published Online: 30 Mar 2020
Page range: 103 - 111
Received: 01 Jan 2020
Accepted: 01 Mar 2020
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

The research material was prune plums (Prunus domestica L.), subjected to osmotic pre-treatment, with variable process time parameters and osmotic solution concentration. Plums thus fixed were frozen and stored for 6 months. At even (monthly) intervals, the product was defrosted by the vacuum-steam method, using the s-p-p chamber, until the thermocouple indicated a temperature of 4ºC in the sample’s thermal center. In order to study the kinetics of phenomena occurring during the defrosting process, the chamber was equipped with a measuring system to enable measurement and recording of temperature changes in time in the geometric center of the sample, as well as the temperature on the sample surface. The conducted tests proved that the time of vacuum-steam defrosting of fruit depended on the amount of water contained in it. In plums dehydrated in 45-65% sucrose solutions, duration of the defrosting process was shortened already after three months of frozen storage. After 6 months of storage, defrosting of these fruits was twice as fast as that of control samples.

Keywords

Agnelli, M.E., Marani, C.M., Mascheroni, R.H. (2005). Modelling of heat and mass transfer during (osmo) dehydrofreezing of fruits. Journal of Food Engineering, 69, 415-424.Search in Google Scholar

Bartosik, P., Plawgo, A., Kukiełka, L. (2011). Optymalizacja statyczna procesu odwadniania osmotycznego i przechowywania truskawek. Inżynieria Rolnicza, 5(130), 15-21.Search in Google Scholar

Chiralt, A., Talens,P. (2005). Physical and chemical changes induced by osmotic dehydration in plant tissues. Journal of Food Engineering, 67, 167-177.Search in Google Scholar

Diakun, J., Kopeć, A. (2004). Koncepcja rozmrażania próżniowo – parowego produktów spożywczych z wykorzystaniem sublimacji. XI konferencja naukowo – techniczna BEMS. Wydawnictwo Uczelnianie Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.Search in Google Scholar

Diakun, J., Kopeć, A. (2006). Porównanie procesu rozmrażania mięsa metodami próżniowo-parową i sublimacyjno-próżniowo-parową. Inżynieria Rolnicza, 7(82), 73-81.Search in Google Scholar

Gruda, Z., Postolski, J. (1999). Zamrażanie żywności, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. ISBN 8320423325.Search in Google Scholar

Kamińska, A., Lewicki, P.P. (2005). Metoda dehydrofreezing (D–F) – znaczenie i przyszłość. Przemysł Spożywczy, 9, 12-15.Search in Google Scholar

Kamińska, A., Lewicki, P.P. (2006). Metoda dehydrofreezing. Chłodnictwo XLI, 10, 38-42.Search in Google Scholar

Konopacka, D. (2006). Produkcja suszu wiśniowego z wykorzystaniem technologii odwadniania osmotycznego. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 11, 12-15.Search in Google Scholar

Kopeć, A., Diakun, J. (2005). Kinetyka zmian masy i temperatury w procesie sublimacyjno-parowopróżniowego rozmrażania mięsa. Inżynieria Rolnicza 11(71), 251-258.Search in Google Scholar

Kopeć, A., Diakun, J., Milewski, T. (2009). Rozmrażanie truskawek metodą próżniowo-parową. Inżynieria Rolnicza 2(111), 83-89.Search in Google Scholar

Kowalska, H., Lenart, A. (1999). Kinetyka odwadniania osmotycznego jabłek i marchwi w wybranych parametrach procesu. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 821(25), 55-61.Search in Google Scholar

Kowalska, H., Lenart, A. (2005). Zmiany struktury tkanki roślinnej wywołane odwadnianiem osmotycznym. Inżynieria Rolnicza 9, 187-195.Search in Google Scholar

Lazarides, H.N., Mavroudis, N. (1995). Freeze/thaw effect on mass transfer rates during osmotic dehydration. Journal of Food Science 60(4), 826-829.Search in Google Scholar

Moreno, J., Chiralt, A., Escriche, I., Serra, J.A. (2000). Effect of blanching/osmotic dehydration combined methods on quality and stability of minimally processed strawberries. Food Research International, 33, 609-616.Search in Google Scholar

Pałacha, Z., Kamińska, A. (2001). Wpływ wstępnej obróbki osmotycznej na przebieg procesu zamra-żania jabłek. Chłodnictwo 36(3), 44-47.Search in Google Scholar

Piotrowska, M., Nowak, A. (2005). Drobnoustroje w produktach spożywczych mrożonych i przechowywanych w warunkach chłodniczych. Chłodnictwo, 12, 50-52.Search in Google Scholar

PN-90/A-75101.03. Przetwory owocowe i warzywne. Oznaczanie zawartości suchej masy metodą wagową.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo