Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2300-8733
Pierwsze wydanie
25 Nov 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo